Klachten

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over onze producten zoals aangeboden door Toko Mama Tina. Toch kan het voor komen dat een product niet is wat u er van verwacht heeft. Als dit voorkomt proberen wij te achterhalen wat er mis is gegaan. Hiervoor moeten wij weten wat u afgehaald of bezorgd heeft gekregen. Is het een eigen gemaakt gerecht of een product uit de winkelschappen. Heeft u het koud afgehaald of warm. Probeer zo duidelijk mogelijk de klacht en het gerecht te omschrijven. Wij zullen uw klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Wij wijzen u erop dat wij niet wettelijk verplicht zijn om een product zonder dat het ter controle is geretourneerd terug te betalen. Ook dient u over een betaalbewijs te beschikken ter controle.

X